Хий, шар, бадгана тодорхойлох асуумж

Аюурведийн дагуу хүн бүр оюун санааны болон бие махбодийн шинж чанарыг бий болгодог 3 төлөвийг өвлөж авсан байдаг. Эдгээр 3 төлөвийг доша (хий, шар, бадгана) гэж нэрлэдэг.